Ασφάλεια

Πρώτα η Ασφάλεια

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να εκδώσει όλες τις απαραίτητες άδειες από το Λιμεναρχείο & τις Δημόσιες αρχές. Επιπλέον φροντίζουμε για όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.
Το προσωπικό μας είναι πιστοποιημένο και εκπαιδευμένο για ακριβή, ασφαλή και ποιοτική πυροτεχνουργία .
.

Βασικά προληπτικά μέτρα

Μερικά από τα βασικά προληπτικά μέτρα προφύλαξης κατά την αγορά, την αποθήκευση και την εκτόξευση παρουσιάζονται στη συνέχεια.
  • Αγοράστε τα πυροτεχνήματα σας από εξειδικευμένα καταστήματα νομίμως εξουσιοδοτημένα για πώληση πυροτεχνημάτων
  • Τα πυροτεχνήματα που πωλούνται από τα καταστήματα τα οποία έχουν την απαραίτητη νόμιμη άδεια πώλησης είναι τα πυροτεχνήματα λιανικής πώλησης κατηγοριών 1, 2, 3. Μπορούν να πωληθούν ελεύθερα, αφού δοκιμάζονται και εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές και μπορείτε να τα αγοράσετε και να τα χρησιμοποιήσετε καθ ‘όλη τη διάρκεια του χρόνου . Η πυροδότηση πυροτεχνημάτων αυτών των κατηγοριών δεν απαιτεί την έκδοση οποιασδήποτε άδειας.
  • Τα πυροτεχνήματα που ανήκουν στην κατηγορία 4 (βόμβες) προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση και η εκτόξευσή τους απαιτεί ειδική άδεια που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές. Τα πυροτεχνήματα αυτής της κατηγορίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τους δήμους και για τον εορτασμό των εθνικών εορτών.
  • Ζητήστε από νόμιμα καταστήματα, από τα οποία αγοράζετε τα πυροτεχνήματα σας, να σας παρουσιάσουν βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο, θα διαμορφώσετε τη δική σας γνώμη σχετικά με τα σχήματα, τα χρώματα και την πυροδότηση των πυροτεχνημάτων που αγοράζετε.
  • Η χρήση πυροτεχνημάτων πρέπει πάντα να βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση από ανθρώπους, ζώα, κτίρια, καλώδια, δάση, ξηρά φύλλα και μακριά από χώρους που είναι επιρρεπείς στη φωτιά γενικά
  • Τοποθετείτε πάντα τα πυροτεχνήματα σε σκληρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
  • ΜΗΝ  ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΕΑΝ ΠΝΕΟΥΝ ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΕΜΟΙ
WhatsApp
Send via WhatsApp