Στοιχεία επικοινωνίας


Νωε Ζαχαρίας «Κιβωτός»

Λ.Τριποτάμου Τήνου

Τηλ:
(+30) 2283022263
FAX:
(+30) 2283024345
E-mail:
noefireworks@gmail.com