Ασφάλεια

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την έκδοση της σχετικής άδειας από τις αρμόδιες αρχές (Λιμεναρχείο, Αεροδρόμιο) και ως εκ τούτου λαμβάνει όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις κατά την καύση των πυροτεχνημάτων.
Ως εκ τούτου και τα αρμόδια άτομα που την στελεχώνουν διαθέτουν όλες τις πιστοποιήσεις αλλά και την εκπαίδευση που χρειάζονται για την σωστή, ασφαλή και ποιοτική καύση των πυροτεχνημάτων.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τα αναφερθούν τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά την αγορά αλλά και κατά την διάρκεια της καύσης των πυροτεχνημάτων.